TK Ventilasjonsteknikk
Grotbekkveien 7
3679 Notodden

tlf: 92 46 94 44
faks: 35013561
post@tk-ventilasjonsteknikk.no

Taksjekk

Vi tilbyr nå taksjekk for private og næringskunder.

Som blikkenslagermester er tak vårt spesialområde. Vår kompetanse er deres trygghet.

De aller fleste har hverken tid eller kunnskap til å følge opp tilstanden på sitt tak. Først når det oppstår lekkasje eller kondensskader, så tas det grep. Da kan skaden allerede ha kommet opp i betydlig omfang.

Med en årlig taksjekk kan dette ungås og feil fanges opp på et tidlig stadium.

Vi inspisierer taket, sjekker beslag, pipe, gjennomføringer, takrenner, lufting etc. Knuste steiner byttes og løse beslag festes. Større mangler utbedres etter avtale med kunden.

Ønsker du tilbud på årlig taksjekk? Ta kontakt i dag!

Ventilasjon, varmepumper, inneklima, miljøhus, luftmåling, montasje, metallarbeid, blikkenslager, rørarbeid, dataromkjøling, aircondition, industriventilasjon.