TK Ventilasjonsteknikk
Grotbekkveien 7
3679 Notodden

tlf: 92 46 94 44
faks: 35013561
post@tk-ventilasjonsteknikk.no

Service

En serviceavtale vil være en god investering da det er den beste måten og ivareta anleggets funksjoner, sikre feilfri drift og lang levetid.. Dette er igjen god økonomi.

Som alle tekniske installasjoner, så krever også ventilasjonsaggregater og varmepumper ettersyn.

Vi tilbyr serviceavtaler på alle typer ventilasjonssystemer og luft/luft varmepumper. Serviceinterval behovet vil kunne variere i forhold til forurensningskilder og ekstern påkjenning, men en gang pr år er vanligvis nok.

Som servicekunde vil du bli innlemmet i vårt serviceprogram. Dette betyr at vi styrer serviceintervaler, holder oversikt over byttedeler, og ivaretar eventuelle oppdateringer. Alle servicekunder blit lagt inn som prioriterte kunder, og prioriteres ved behov for akutt hjelp.

Det vil også bli fyllt ut en skriftlig servicerapport etter endt service. For næringskunder oppfyller denne kravet til dokumentasjon av vedlikehold iht. internkontroll systemet.

Skulle det være ønske om kun en service på anlegget og ikke inngåelse av fast avtale, så utfører vi selvfølgelig også dette.

Ta kontakt for et gunstig tilbud!

Ventilasjon, varmepumper, inneklima, miljøhus, luftmåling, montasje, metallarbeid, blikkenslager, rørarbeid, dataromkjøling, aircondition, industriventilasjon.